Jevelforlaget med Jon Vegard Lunde tilbyr også tjenester utover forlagsvirksomheten. Vi tar oppdrag som frilansjournalist og oversetter.  Vi oversetter fra engelsk, svensk og fransk, det siste bare sport.

Hovedoppdragsgiver for teknisk oversettelse er det svenske oversetterbyrået CBG (se cbg.se), og spesialiteten er bilteknikk.

Oversikt over tidligere bøker og oversettelser finnes på nettsidene til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (www.nffo.no) og Norsk oversetterforening (www.oversetterforeningen.no)

Godtgjørelse

Teknisk oversettelse (håndbøker, bruksanvisninger o.l.) leveres for kr. 1,40 per ord. Oversettelse av sakprosa og skjønnlitteratur: Etter avtalen mellom Forleggerforeningen og oversetterforeningene.

Journalistikk: Etter avtale.