Krigen for 75 år siden – idretten og milorg

Vinteren 1941: Idrettsfolk blir kjernen i de militære gruppene

  1. november 1940 avsatte idretts- og arbeidstjenesteminister Axel Stang interimstyret i det ny-sammenslåtte idrettsforbundet og innsatte Egil Reichborn­ Kjennerud som «idrettsfører». Idretten skulle organiseres etter «fører-prinsippet».

Resultatet var at styrene i forbund,… Les videre

8.februar 1941: Har du høyrt om kona som slept ut ein sekk med fjør i vinden?

Krigen

Lorenz Smith

Lorenz Smith

P.E. Rynning

P.E. Rynning

for 75 år siden

8 februar 1941: Biskopenes hyrdebrev

– Har du hørt om kona som slepte ut ein sekk med fjør i vinden?

Biskopene i Norge sendte 6. februar 1941 en orientering til prestene… Les videre

Alvdalsløperne lot seg ikke friste til VM-deltagelse

  1. januar 1941:

Alvdølene lot seg ikke friste til VM-deltagelse i Italia

Idretten ble den første grupperingen som reiste seg mot naziveldet. Høsten 1940 hadde Olav Helset, helten fra slaget på Midtskogen 10 april, først lost gjennom en sammenslutning av Norges… Les videre

75 år siden: Akutt hoste blant elverumslærerne

Hedmark var mye av et pionerfylke for Nasjonal Samling, og Sør-Østerdalen med Elverum var et tyngdepunkt i fylket. Mye av bakgrunnen for dette mener man å finne i konfliktene rundt skogsarbeiderstreikene på 1920-tallet, og tvangsauksjonene mot småbrukere og arbeiderbrukere som ikke klarte å betjene gjelda si. Men det store flertallet av befolkningen hadde naturligvis en annen holdning, og vinteren 1941 var det ennå ikke så risikabelt å gi uttrykk for det, som det ble senere. Les videre

Krigen for 75 år siden

Førerprinsippet innføres i fylker og kommuner 1. januar 1941 forsvant den siste rest av demokrati i det tysk-okkuperte Norge. Det var slutt på det folkevalgte kommunale selvstyret. Ordfører og varaordfører skulle utnevnes av departementet. Ved siden av seg skulle de ha et råd av "formenn" oppnevnt av Fylkesmannen i samråd med NS-fylkesføreren og ordføreren. Les videre

Krigen for 75 år siden

Hirden var Nasjonal Samlings egen "politistyrke". Medlemmene hadde svoret sin fører Vidkun Quis­ling troskap inntil døden. Elverum fikk sin hird­avdeling allerede i 1935 under ledelse av Oliver Møystad, som under krigen ble øverste leder for hirden. Les videre

Januar 1941

Hirden var Nasjonal Samlings egen "politistyrke". Medlemmene hadde svoret sin fører Vidkun Quis¬ling troskap inntil døden. Elverum fikk sin hird¬avdeling allerede i 1935 under ledelse av Oliver Møystad, som under krigen ble øverste leder for hirden. Utover høsten 1940 ble hirdens oppførsel på Elverum et problem både i skolen og ellers. Les videre

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon eller send oss en e-post.

Adresse:
Storgata 155, 2615 Lillehammer

E-post:
jon.vegard.lunde@jevelforlaget.no

Tlf: 61 25 50 30

Mobil: 911 53 458

Fax: 61 25 05 65