Alvdalsløperne lot seg ikke friste til VM-deltagelse

  1. januar 1941:

Alvdølene lot seg ikke friste til VM-deltagelse i Italia

Idretten ble den første grupperingen som reiste seg mot naziveldet. Høsten 1940 hadde Olav Helset, helten fra slaget på Midtskogen 10 april, først lost gjennom en sammenslutning av Norges Landsforbund for idrett og Arbeidernes idrettsforbund. Men Helset så lenger. Han så hvilken betydning idrettsungdommen kunne få for motstandskampen, en kamp hvor han selv allerede satt i den sentrale ledelsen.

Det var ikke Nasjonal Samling, men tyskerne som var de ivrigste til å holde en nazistyrt idrett i gang. Særlig ville de bruke de norske skiløperne i sin internasjonale propaganda. Olav Helset ble den som måtte tvinge fram et brudd. Det skjedde etter at Axel Stang hadde «opprettet et nytt idrettsforbund under full statlig kontroll.» Interimstyret i det nye sammensluttede forbundet fratrådte, og erklærte samtidig «idrettsstreik».

Den tidligere nestformannen i landsstyret, Egil Reichborn-Kjennerud, forsøkte forgjeves å få særforbundene til å fortsette som før.  I januar ble åtte toppidrettsmenn med Birger Ruud og Lars Bergendahl i spissen diskvalifisert «på livstid» fordi de ikke ga etter for presset om å delta i nazistyrte konkurranser. NS begynte å «overta» idrettslagene, som etter beste evne gjemte unna protokoller og kassebeholdninger.

Samme dag som de åtte toppidrettsfolkene var inn­kalt til Reichskommissariat, 27. januar 1941, møtte Egil Reichborn-Kjennerud skiløperne i Alvdal. Alvdølene var før og etter krigen blant de beste i landet. Det ble tillyst et stort møte i kommunehu­set Elvarhaug med styrene og de aktive i de tre idrettslagene Alvdal idrettslag, Arbeidernes idrett­slag og Savalen idrettslag. Og folk møtte fram. Reichbom-Kjennerud lokket med gull og grønne skoger for å få idrettsarbeidet i gang igjen. Det var særlig om å gjøre å kunne stille lag til VM i Cor­tina og til rennene i Garmisch-Partenkirchen vin­teren 1941. Alvdølene fikk nærmest tilbud om å utgjøre hele landslaget. Som lokkemiddel hadde Reichborn-Kjennerud med seg en stor sølvpokal som kunne settes opp som premie innen bygda.

Det var en taus og lite engasjert forsamling som hørte på Rikssportssjefen. Men han kom ingen vei.

 

Bildetekst:

Alvdalsløperne hadde sitt miljø på «Piperud» under krigen. Fra venstre Eivind Kveberg, Hallvard Eggset, Per Samuelshaug, Torstein Hovden, Magne Eggset, Gudleiv Møller og foran ham Per Borten. Den senere statsministeren var herredsagronom i Alvdal under krigen.piperud med klaer

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon eller send oss en e-post.

Adresse:
Storgata 155, 2615 Lillehammer

E-post:
jon.vegard.lunde@jevelforlaget.no

Tlf: 61 25 50 30

Mobil: 911 53 458

Fax: 61 25 05 65