75 år siden: Akutt hoste blant elverumslærerne

Januar 1941:

Akutt hoste blant Elverumslærerne

Hedmark var mye av et pionerfylke for Nasjonal Samling, og Sør-Østerdalen med Elverum var et tyngdepunkt i fylket. Mye av bakgrunnen for dette mener man å finne i konfliktene rundt skogsarbeiderstreikene på 1920-tallet, og tvangsauksjonene mot småbrukere og arbeiderbrukere som ikke klarte å betjene gjelda si.

Men det store flertallet av befolkningen hadde naturligvis en annen holdning, og vinteren 1941 var det ennå ikke så risikabelt å gi uttrykk for det, som det ble senere.

  1. januar 1941 kom det NS-representanter til Elverum læ­rerskole for å orientere elever og lærere om «nyord­ningen». De fikk en ublid mottagelse av elevene under samlingen i gymnastikksalen. Inspektøren sa til rektor at dette var det verste han hadde op­plevd. Han krevde skolen stengt. Rektor sa nei. Han nektet også å utvise elever.

Etter møtet ba rektor Egge noen av elevene om å rydde opp. Det gjorde de grundig. Bildet av Quis­ling, solkorset og mye annet propagandastoff som prydet gymnastikksalen, rev de ned og kastet eller brente. Undervisningsminister Skancke fikk rapport og truet med å legge ned skolen. Rektor tok da på seg skylda og sa at elevene hadde misforstått beskjeden.

En hirdmann blant elevene tok seg mange friheter. Lektor Ånund Åmlid irettesatte ham på tomannshånd for ikke å følge med i timene, og det ene ordet tok det andre. Det endte med at Åmlid sa rett ut at Quis­ling var en forræder. Eleven rapporterte saken til departementet, og da det ikke reagerte, sendte han brevet partiveien. Åmlid fikk avskjed fra 4. april 1941. 29. april 1942 ble han arrestert, trolig som et ikke tilfeldig valgt gissel, og satt på Grini i fem og en halv måned.

Vinteren 1941 forsøkte NS seg med lærermøter. I Elverum var det skoleinspektør Sande som åpnet møtet og ba lærerne være med å synge «Kunnskap skal styra rike og land». Lærerne så humoren i re­pertoarvalget og lot Sande synge alene. Da han så, ifølge Østerdal Folkeblads referat, ønsket forsam­lingen velkommen i en kraftig og manende tale, fikk hele forsamlingen hosteanfall. Inspektørens spede stemme druknet i hoste. Taleren tok konsekvensen av det og fant korteste vei ut av manu­skriptet.

Skoledirektør Juland åpnet med å si at han ikke hadde stort å si. Stormende applaus. Gjennom fore­draget ble han stadig avbrutt av applaus på de mest vanvittige steder. Det var kanskje ikke så rart, for ifølge avisreferatet kritiserte han at det gikk poli­tikk i skolespørsmål, slik at et lite mindretall be­stemte og den best kvalifiserte ikke ble ansatt. År­saken til dette var det kommunale sjølstyret, hev­det Juland mellom klappsalvene. Til slutt steg han ned fra talerstolen, ildrød i ansiktet av sinne.

Den nye sjefsinspektøren for skoleverket, Jør­gen Bakke, fikk samme behandling enda han holdt «et klart og fengende foredrag». Han føyk opp i sinne og sa at hvis det ikke ble slutt på den idi­otiske applausen, skulle han sørge for at samtlige ble arrestert. Det ble plutselig stille. Desto bedre hørtes hosten, særlig fra to lærerinner bak et ek­semplar av «Fritt Folk». «Sjefsinspektørens foredrag ble påhørt med stor oppmerksomhet og lønnedes med livlig bifall», hevdet referenten.

Kilde: Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Motstand og ikke-motstand 1940-1942. side 96. http://jevelforlaget.no/hjemmefronten/krigen/

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon eller send oss en e-post.

Adresse:
Storgata 155, 2615 Lillehammer

E-post:
jon.vegard.lunde@jevelforlaget.no

Tlf: 61 25 50 30

Mobil: 911 53 458

Fax: 61 25 05 65